TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Werkweg

Vanaf de installatie aan de Spoorstraat, wordt een werkweg aangelegd. Hierover worden de gewonnen materialen afgevoerd naar de Waal. Daar vindt de scheepsverlading plaats. Het gedeelte tussen de installatie en de Griftdijk hebben we inmiddels in gereedheid gebracht. Vanaf de Griftdijk naar de Oosterhoutsedijk wordt nu grondwerk uitgevoerd. Binnen enkele weken zal de werkweg ook daar gereed zijn. De inrichting van de kruisingen met de Grift- en Oosterhoutse dijk zal in het komende najaar worden gerealiseerd om een veilige kruising van de verkeersstromen mogelijk te maken.