WAAR GROEN EN WATER

ELKAAR ONTMOETEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft een hoge prioriteit voor MSB vof. We denken hierbij aan energieverbruik, emissie van Co2 en NOx.
Wij tonen aan dat MVO voor ons meer is dan een marketingterm.

Avatar
Avatar
Avatar

De organisatie en productielocatie zijn van nul af opgebouwd

Dit is met aanzienlijke investeringen gepaard gegaan. Het resultaat is dat er een bijna emissieloze productielocatie ontstaat.

  • We kiezen ervoor om het winning- en productieproces d.m.v. elektrische energie aan te drijven, zodat er tijdens de productie geen uitstoot van Co2 en NOx is en weinig geluidsuitstoot ontstaat.
  • We kiezen ervoor om de transporten op het terrein over verharding te laten plaatsvinden. Dit betekent weinig weerstand met als gevolg minder energieverbruik.
  • De keuze van de installatie is gevallen op de wijze van productie, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van zwaartekracht.
  • De capaciteit van de installatie en zuiger is gericht op optimalisatie in productie en tijd.
  • Het hele wagenpark wordt onder de hoogste emissie uitstootnorm aangeschaft (greenlabel).
  • Het winning- en veredelingsproces is volledig door computers gestuurd.
  • Afvoer van bovengrond en klei zal in zo min mogelijk tussenstappen uitgevoerd worden.
  • Afvoer van zand zal deels door schepen gebeuren en deels door autotransport.
  • We zoeken naar innovaties op het gebied van gebruik van Liquid Natural Gas (LNG) als brandstof voor verbrandingsmotoren.