MSB GRIND EN ZAND WAAR GROEN EN

WATER ELKAAR ONTMOETEN

MSB Grind en Zand vof is een combinatie van drie marktpartijen die besloten hebben om samen te werken in het project Realisatie Landschapszone Waalsprong en Zandwinplas Beuningen (grote plas). Deze drie partijen hebben ingezien dat eenieder sterk is in zijn eigen specialisme. De combinatie van specialismen maakt MSB tot een nieuwe sterke marktpartij voor dergelijke opdrachten.

Lees Meer

MSB Grind en Zand

MSB Grind en Zand vof is een combinatie van drie marktpartijen die besloten hebben om samen te werken in het project Realisatie Landschapszone Waalsprong en Zandwinplas Beuningen (grote plas).
Deze drie partijen hebben ingezien dat eenieder sterk is in zijn eigen specialisme. De combinatie van specialismen maakt MSB tot een nieuwe sterke marktpartij voor dergelijke opdrachten.

Avatar
Avatar
Avatar

MSB Grind en Zand vof leeft de volgende doelstellingen na

  • We kiezen voor een productiemethode waarbij betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, duurzaamheid en productiviteit vooropstaan.

  • We kiezen voor mensen, waarbij kennis, betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency en productiviteit als kernwaarden gelden.

  • We investeren in middelen waarbij duurzaamheid voor de lange termijn voorop staat.

  • We kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vertaalt zich o.a. naar het elektrisch uitvoeren van het winnings- en productieproces, zodat er tijdens de productie geen emissie uitstoot en weinig geluidsuitstoot op locatie is.

  • De organisatie en productielocatie is van nul af opgebouwd; dit gaat met aanzienlijke investeringen gepaard, maar het resultaat is dat er een bijna emissieloze productielocatie ontstaat.