TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Klasseerinstallatie

Aan de Spoorstraat (de toekomstige Westelijke Parallelroute) wordt de zandklasseerinstallatie gebouwd. Deze, volgens de laatste stand van de techniek ingerichte installatie, gaat het gewonnen zand/grind mengsel scheiden in voor de markt geschikte producten. De fundatie is grotendeels gereed. Inmiddels zijn de contouren van het klasseergebouw, het hart van de installatie, ook duidelijk zichtbaar. De inrichting van de overige installaties en de infrastructuur op het terrein zelf worden in de loop van dit jaar afgerond