TOONAANGEVEND IN PRODUCTIE

HANDEL EN LOGISTIEK

Project met lange adem

Zandwinning Beuningse Plas
De gemeente Beuningen gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van dit Gelderse dorp zodat een recreatieve waterplas ontstaat. Een project met een lange adem dat we al in 2011 aannamen. In 2035 zullen de bewoners van woonwijk Beuningse Plas vanuit hun achtertuin over de nieuwe plas kunnen varen, vertelt uitvoerder Mathijs.

 

Nadat we het werk in 2011 gegund kregen, trof het team meteen alle voorbereiding. In 2013 konden we zo al de helft van het werk realiseren: de geluidswal plus een zandstrandje en groen met een parkeerplaats. Toen in 2020 een omvangrijk project bij Lent/Nijmegen (de Waalsprong) werd afgerond, kwam dat bijzonder gunstig uit. In slechts dertien weken kon de installatie uit Lent acht kilometer worden verplaatst, naar Beuningen.

 

Miljoen ton per jaar
Vanaf dat moment ging de afgraving van start. Mathijs:”We graven eerst klei af, dat voor vijftig procent naar dijkenprojecten gaat, ook van Boskalis. Daarna het zand. Met de zandklasseerinstallatie wordt het gescheiden in allerlei verschillende fracties: grof of fijn. Op basis van het recept dat klanten, vooral uit de betonindustrie, bij ons aanleveren maken we precies het zandmengsel dat zij nodig hebben. Vervolgens gaat het ‘over de weg’, een transportband bleek niet haalbaar, naar het Maaswaalkanaal, vanwaar het per schip naar de klanten gaat. De exploitatie draait nu op volle toeren, we winnen een miljoen ton zand per jaar. De uitdaging is om steeds precies de juiste hoeveelheid zand te verkopen, zodat er niet te veel blijft liggen, maar er ook niet te weinig is. Door de samenwerking in combinatie MSB verloopt dit goed.”

 

Natuur
De natuur staat centraal in dit project. Met het afgraven houden we rekening met het broedseizoen, met oeverzwaluwen en de rugstreeppad, die in poeltjes die door het afgraven onstaan, kan gaan zitten. Mathijs: “We hebben nauw contact met een ecoloog van Natuurbalans die ons onder andere bij de planning begeleidt. Ook als we over 15 jaar 15 miljoen ton zand is gewonnen en de installatie afgebroken, volgt nog een fase met aandacht voor de natuur. Dan leggen we wandel- en fietspaadjes en veel groen aan en zorgen voor een natuurlijk oeververloop.” Uiteindelijk leveren we feitelijk een compleet nieuw natuurgebied op.

 

Project Beuningse plas